PVA 088-05 (G-AF) – Polyvinyl alcohol  088-05 ( G-AF)

LH: 0966.339.622

PVA 088-05 (G-AF) là keo Polyvinyl Alcohol thủy phân một phần được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, phim cảm quang cho in thạch bản, bao bì giấy, mực in hệ nước, chất cầm màu tạm thời cho gốm sứ..
Đóng gói: Bao giấy 20 kg.