PVA P224 ( 44- 88)

LH: 0966.339.622

Keo hạt PVA thủy phân một phần (Polyvinyl Alcohol)
– PVA P224 là keo Polyvinyl Alcohol được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, keo thông dụng, chất cầm màu tạm thời cho ferrite, chất bảo vệ tạm thời cho các bề mặt tráng phủ..

– Bao PE 20 Kg