PVA GM -14R -KEO PVA GM 14R

LH: 0966.339.622

Tên gọi hóa chất: PVA GM-14R  , Polyvinyl Alcohol

Thành phần hóa chất PVA GM -14R: Polimer, sản phẩm dùng nghành dệt nhuộm, keo làm gỗ…

Hình thức hóa chất PVA GM -14R : Dạng bột màu trắng

Quy cách PVA GM- 14R: 20 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất PVA GM -14R : Nhật ( Japan)