PVA 100-78( 2699) – PVA 100- 84 – PVA 2699

LH: 0966.339.622

Tính chất và công dụng của PVA-2699

1) Độ hòa tan: dễ tan trong nước (thường hòa tan trong nước nóng trên 90oC), không tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ.

2) Thuộc tính tạo màng: Dễ dàng tạo thành màng và tính chất cơ học của nó là tuyệt vời. Ngoài H2O, màng PVA có khả năng kháng khí tuyệt vời như H2, N2 và O2.

3) Độ bám dính: Nó có độ bám dính tốt với cellulose và giấy ưa nước. (4) Độ ổn định nhiệt: Khi tấm được làm nóng trên 130 ° C, bề ngoài sẽ thay đổi dần. PVA đã được cồn hóa hoàn toàn bắt đầu tan chảy khoảng 230oC