PVA 088-50(G-AF) – Polyvinyl alcohol 088-50(G-AF)

LH: 0966.339.622

PVA 088-50 (G-AF)
Mô tả sản phẩm :
Ngoại hình: Bột trắng trên sàn
Độ hòa tan: Ổn định trong hầu hết các dung môi hữu cơ. Không hòa tan trong dầu động vật và thực vật và dầu mỡ.