PVA 17-88 (G-AF) – Polyvinyl alcohol 17-88 ( G-AF )

LH: 0966.339.622

Tên gọi hóa chất: PVA 17-88 Polyvinyl Alcohol

Thành phần hóa chất PVA 17-88: Polimer, sản phẩm dùng nghành dệt nhuộm, keo, làm gỗ…

Hình thức hóa chất PVA 17-88: Dạng bột màu trắng

Quy cách PVA 17-88: 20 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất PVA 17-88: Trung Quốc