PVA24-88 (088-50) – Polyvinyl alcohol 24-88 ( 088-50 )

LH: 0966.339.622

Tên gọi hóa chất: PVA 24-88 , Polyvinyl Alcohol 24-88

Thành phần hóa chất PVA 24-88: Polimer, sản phẩm dùng nghành dệt nhuộm, keo, làm gỗ…

Hình thức hóa chất PVA 24 -88: Dạng bột màu trắng

Quy cách PVA 24 -88: 20 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất PVA 24-88: Trung Quốc